Testy

Mar 20, 2012

Vodičský preukaz od 17 rokov


Už v platnosti!

Môžem získať vodičský preukaz už v 17-tich ?

Od novembra  VODIČOM UŽ V 17-TICH ROKOCH !!!

Medzi najzaujímavejšie zmeny novelizácie zákona 8/2009 o cestnej premávke patrí zníženie veku na získanie vodičského oprávnenia skupiny B na 17 rokov.

Takíto držitelia vodičského oprávnenia skupiny B budú môcť do dovŕšenia dospelosti – najmenej však tri mesiace – viesť motorové vozidlo skupiny B len v prítomnosti spolujazdca, ktorý má oprávnenie skupiny B najmenej 10 rokov.

Spolujazdec bude musieť mať pri sebe vodičský preukaz, nebude môcť byť pod vplyvom alkoholu či iných návykových látok. Jeho úlohou bude na mladého vodiča pôsobiť výchovne a preventívne.

Vedenie vozidla bez kvalifikovaného spolujazdca sa bude pokladať za závažné porušenie pravidiel cestnej premávky.

Táto novelizácia nadobudne účinnosť už 1. novembra 2011!