Výcvik a skúška

Poskytujeme výcvik vodičov pre skupiny:

A1 - motocykel s objemom motora do 125 cm3 a výkonom do 11 kW, vek min. 16 rokov

A2 - motocykel s výkonom motora do 35 kW, vek min. 18 rokov

A - motocykel s výkonom motora nad 35 kW, vek min. 24 rokov, príp. ste držiteľom skupiny A2 najmenej 2 roky

B - osobný automobil

T - traktor

C - nákladný automocil

CE - príves za nákladný automobil

Výcvik vodičov možno ukončiť, ak žiadateľ absolvoval predpísaný počet hodín výučby teórie a praktického výcviku pre príslušnú skupinu vodičského oprávnenia alebo vyššieho počtu ním dohodnutých hodín, najneskoršie však do jedného kalendárneho roka od začatia výcviku.

Kurzy zahajujeme priebežne každý mesiac. Po individuálnom dohovore je možné zahájiť výučbu a výcvik podľa potreby žiadateľov. Praktické jazdy sa vykonávajú po dvoch vyučovacích hodinách tzn. jedna jazda trvá 90 minút. Jazdy prebiehajú po celý deň. Intenzitu jázd nechávame na uvážení našich frekventantov. Zo skúsenosti doporučujeme jazdiť dva až tri krát týždenne.

 

Rozšírenie vodičského oprávnenia na skupiny A1 a A2 (motocykle)

Pokiaľ spĺňate podmienku dvojročnej praxe na skupinu motocyklov A1 alebo A2, máte dve možnosti ako rozšíriť vodičské oprávnenie (zo skupiny A1 na A2, z A2 na A). Potrebujete k tomu absolvovať len lekársku prehliadku a vypliniť čestné vyhlásenie o praxi, ktoré si môžete stiahnuť v sekcii Na stiahnutie.

1. Možnosť - osobitný výcvik

Prihlásite sa do osobitného kurzu v autoškole a absolvujete hodiny teoretickej a praktickej výučby. Po jeho ukončení Vám bude vydané osvedčenie o absolvovaní osobitného výcviku na príslušnú skupinu. Autoškola doručí potrebné doklady na dopravný inšpektorát a vy si bez skúšky vymeníte vodičský preukaz. Za výmenu vodičského preukazu zaplatíte 6,50 €.

2. Možnosť - osobitnou skúškou

V autoškole vykonáte len skúšku z praktickej jazdy (cvičisko a jazda v premávke), testy z pravidiel cestnej premávky sa nerobia. Pred skúškou doporučujeme zaplatiť si kondičné jazdy na príslušnom motocykli na oboznámenie sa s požiadavkami skúšky na cvičisku a v premávke. Za skúšku sa platia kolky 16,50 € a za vydanie vodičského preukazu 6,50 €.


O záverečnej skúške

Na záverečnú skúšku môžete ísť až po absolvovaní teoretickej a praktickej výuky a po absolvovaní kurzu prvej pomoci.

Záverečná skúška zvyčajne začína o 8:00, žiak si musí so sebou priniesť občianský preukaz!

Ako prebieha záverečná skúška?

Na získanie vodičského preukazu skupiny B (osobný automobil) je potrebné úspešne zložiť záverečnú skúšku z odbornej spôsobilosti, ktorá pozostáva z 2 hlavných častí:

1. písomný test z pravidiel cestnej premávky

- test trvá 20 minút a na jeho úspešné vykonanie je potrebné získať z plného počtu 55 bodov, minimálne 50 bodov (na skupinu C minimálne 53 bodov)

2. praktická jazda pozostáva z dvoch etáp

- prvá etapa: ústna skúška z náuky o konštrukcii a údržbe vozidla a jazda na autocvičisku

- druhá etapa: jazda v cestnej premávke

 

Kolky potrebné k záverečnej skúške

Skupina

Kolok na skúšku

Kolok na opravnú skúšku

A1, A (motocykel)

16,50€

4 €

B (osobný automobil)

33 €

8 €

A + B

49,50 €

12 €

C (nákl. automobil)

66 €

16,50 €

CE (nákl. príves)

66 €

16,50 €

C + A

82,50 €

20,50 €

T (traktor)

33 €

8 €

Kolok, ktorý budete potrebovať na polícii na vydanie vodičského preukazu je v hodnote 6,50 €.

 

Cenník

Cena kurzu sa stanoví dohodou so žiadateľom o vodičský preukaz.