Tel.: 0903554748, 0904235427

E-mail: info@autoskolasuska.sk

Autoškola Miroslav Šuška

Teoretická výučba prebieha v učebniach na Strednej priemyselnej škole a na Strednej odbornej škole strojníckej. Učebňa na Strednej priemyselnej škole sa nachádza na ul. Slov partizánov 1132/52, to znamená budova nad autobusovou zastávkou pri OD Prior. Učebňa je na prízemí vpravo po schodoch, číslo učebne je 1. Učebňa na Strednej odbornej škole strojníckej sa nachádza na ul. Športovcov 341/2, to zn. oproti hlavnému vchodu do futbalového štadiónu. Učebňa je na prízemí vpravo 10 metrov za vrátnicou.

Sídlo autoškoly sa nachádza na Dedovci. Tu prebiehajú najmä záverečné skúšky, nachádza sa tu tiež autocvičisko.

Učebňa 1

Stredná priemyselná škola

ul. Slov. partizánov 1132/52

017 01  Považská Bystrica

Úradné hodiny:

Pondelok 14:30 – 17:00

Streda 14:30 – 17:00

Učebňa 2

Stredná odborná škola – strojnícka

Športovcov 341/2

Považská Bystrica

Úradné hodiny:

Utorok 14:30 – 15:30

Sídlo autoškoly

Dedovec 1134/109

01701 Považská Bystrica

Úradné hodiny:

individuálne, telefonicky