Od 1. apríla 2023 sa teoretická skúška ako časť skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel vykonáva novým spôsobom – elektronicky skúšobným testom. Otázky v skúšobnom teste sú generované z databázy otázok Ministerstva vnútra SR v závislosti od požadovanej skupiny vodičského oprávnenia. Teoretická skúška sa vykonáva v skúšobných miestnostiach na jednotlivých okresných dopravných inšpektorátoch, pre Považskú Bystricu na adrese Kukučínova 186, 017 01 Považská Bystrica.

Každý skúšobný test pozostáva zo 40 otázok rozdelených do desiatich okruhov. Každá otázka má stanovenú bodovú hodnotu v rozsahu 1, 2, 3 alebo 4 body, pričom celkový súčet bodov za všetky správne odpovede je najviac 100 bodov. Ku každej otázke skúšobného testu sú priradené tri odpovede, z ktorých je len jedna správna. Žiadateľ sa na teoretickej skúške hodnotí klasifikačným stupňom prospel, ak získa najmenej 90 bodov. Čas vyhradený na skúšobný test je 30 minút.

Skúšobné otázky z testov sú podrobne vysvetlené na teoretických vyučovaniach v našej autoškole. Ku následnému testovaniu môžeme odporučiť aplikáciu Autoškola, ktorá obsahuje aktuálne otázky na záverečnej skúške z elektronického testu v prehľadnej a modernej podobe. Odkazy pre stiahnutie:

Aplikácia Autoškola pre Android   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thematus.autoskola

Aplikácia Autoškola pre Apple   https://apps.apple.com/sk/app/driving-licence-theory/id1403988854

Skúšobný test si môžete vyskúšať aj na stránke www.testy-skvza.sk

Veľa šťastia!