Otestujte si svoje znalosti z predpisov o cestnej premávke. Jedná sa o aktuálne platné záverečné testy v podobe, v akej ich dostanete aj na záverečnej skúške v autoškole. Každá otázka sa ihneď vyhodnotí a Vy viete, kde ste spravili chybu a či ste odpovedali správne. Na konci každého testu získate vyhodnotenie. Na úspešné zvládnutie záverečných skúšok z autoškoly je potrebné získať minimálne 90 %, t.j. aspoň 50 bodov. Keď sa ti testy páčia, odporúč ich aj svojmu priateľovi. Veľa šťastia!