Kurz prvej pomoci

Žiadateľ o vodičské oprávnenie je povinný pred vykonaním záverečnej skúšky v autoškole absolvovať akreditovaný kurz prvej pomoci. Naša autoškola zabezpečuje vykonanie kurzov prvej pomoci pohodlne v priestoroch autoškoly.

Obsah kurzu prvej pomoci

Obsah kurzu prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávanie a vodičov je zameraný na poskytovanie prvej pomoci v cestnej premávke. Účastník  získa vedomosti o organizácii pomoci v prípade dopravnej nehody, zabezpečení bezpečnosti priestoru nehody aj bezpečnom poskytovaní prvej pomoci. Okrem týchto špecifických informácií súvisiacich s cestnou premávkou získa vedomosti o život zachraňujúcich výkonoch a poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch a iných náhlych  stavoch, s ktorými sa môže stretnúť kedykoľvek a kdekoľvek v živote.

Účastník sa naučí, ako pomôcť účastníkom nehody a neohroziť svoje zdravie a svoj život. Naučí sa rozlíšiť závažné stavy od tých, ktoré nie sú pre zraneného život ohrozujúce. Naučí sa, kedy pri autonehode konať musí a kedy je postačujúce len jeho zotrvanie pri zranenom v zabezpečenom priestore do príchodu záchrannej služby.

V závažných situáciach, kedy minúty rozhodujú o žití človeka, nezostaňme ľahostajní.Prvá pomoc nie zložitá, je skutočne o jednoduchých účelných výkonoch zachraňujúcich ľudský život.

Kurz prvej pomoci Vás nasmeruje k tomu, aby ste boli tými, ktorí budú chcieť a budú vedieť človeku v tiesni prvú pomoc poskytnúť.