Pokiaľ veziete v aute dieťa do výšky 150 cm, musí byť pripútané v autosedačke, ktorá zodpovedá adekvátnej triede a skupine v závislosti od hmotnosti dieťaťa. Na sedadle, ktoré je chránené čelným airbagom, nesmie byť detská sedačka obrátená dozadu – proti smeru jazdy, ak nebol airbag vyradený z činnosti alebo nebol automaticky deaktivovaný.

Na sedadle vozidla, ktoré nie je vybavené bezpečnostným systémom, sa nesmú prepravovať deti do veku troch rokov.

Vo vozidlách,  v ktorých sú umiestnené dve detské autosedačky na zadných sedadlách a v ktorých nedostatok priestoru bráni umiestneniu tretej autosedačky, možno dieťa vo veku tri a viac rokov a s telesnou výškou menšou ako 150 cm pripútať bezpečnostným pásom. Za týchto podmienok je zakázaná preprava dieťaťa na predných sedadlách.

Ak vozidlá nie sú vybavené detskou autosedačkou alebo je ich vo vozidle nedostatočný počet, možno dieťa vo veku tri a viac rokov pri preprave v obci pripútať na zadnom sedadle vozidla bezpečnostným pásom, ktorým je vozidlo vybavené.

Podľa hmotnosti dieťaťa sa detské autosedačky členia do týchto skupín:

  • skupina 0 pre deti s hmotnosťou do 10 kg,
  • skupina 0+ pre deti s hmotnosťou do 13 kg,
  • skupina I pre deti s hmotnosťou od 9 do 18 kg,
  • skupina II pre deti s hmotnosťou od 15 do 25 kg,
  • skupina III pre deti s hmotnosťou od 22 do 36 kg.

Odkedy sa dá používať podsedák?

Podsedáky patria do kategórie II a III, čo predstavuje skupiny od 15 do 36 kg, resp. od 22 do 36 kg. Pätnásť kilogramov podľa tejto kategorizácie dosahujú deti približne od 4 rokov veku, no v dnešnej dobe veľa detí túto hranicu dosiahne oveľa skôr. Menšie deti (do 6 rokov) však ešte nemajú dostatočne pevnú kostru a svalstvo, aby vydržali prudší náraz zabezpečené len bezpečnostným pásom auta. Autosedačka ich predsa len drží v stabilnejšej pozícii.

No ale povedzme si otvorene, staršie deti jednoducho sedieť v autosedačke nechcú a túžobne očakávajú deň, keď dosiahnu jednu zo stanovených hraníc (150 cm alebo 36 kg). Prechodným riešením pre ne môže byť práve podsedák.

 

Výhody v porovnaní s autosedačkou (15 – 36 kg):

– lacnejší ako autosedačka. Ceny podsedákov sa začínajú od 19 EUR, kým ceny autosedačiek skupiny II od 43 EUR. Pre početnejšie rodiny a rodiny s nižším príjmom je tento rozdiel podstatný. Niektoré rodiny používajú autosedačku, ale do auta pre starých rodičov kúpia podsedák.

– spratnejší, do väčšiny áut sa na zadné sedadlá tri autosedačky jednoducho nezmestia, dve autosedačky a posedák možno.

– ľahšie sa s ním manipuluje, ľahšie sa “montuje”, prenáša, ak necestujete s dieťaťom, môžte ho odložiť do kufra a nezaberie vám toľko miesta.

 

Nevýhody:

– nechráni dostatočne dieťa pred nárazom zboku. Podľa štatistík väčšinu nehôd predstavuje náraz zboku. Podsedák nemá opierku chrbta a bočné vedenie chrániace hlavu a krk dieťaťa a pri náraze zboku je väčšie riziko vážnejšieho zranenia až smrti. Riešením je umiestnenie podsedáku do stredu, podmienkou však je aby malo stredné sedadlo vzadu trojbodový bezpečnostný pás (niektoré staršie modely ho nemajú, prípadne majú len bedrový).

– podšmykuje sa pod dieťaťom. Deti sú tvory neposedné, najmä pri dlhších cestách sa mrvia a podsedák sa často pod nimi posúva dopredu – čo nie je ani pohodlné, ani bezpečné.

 

Sú podsedáky dostatočne bezpečné?

Ako sme už spomínali, nevýhodou podsedáku je, že dieťaťu neposkytuje takmer žiadnu ochranu v prípade bočného nárazu. Aj nesprávne vedenie pásu, či príliš vysoko (cez krk dieťaťa) alebo príliš nízko (pod ramenom) môže byť veľmi nebezpečné.

Kvalitné podsedáky však majú vodiacu poistku, ktorá zabezpečuje, že bezpečnostný pás auta je správne umiestnený na ramene dieťaťa. No aj keď je pás v správnej pozícii, a dieťa na podsedáku zaspí, zhrbí sa, zosunie nižšie, pás sa mu môže dostať na krk. Preto by sme mali priebežne kontrolovať jeho umiestnenie aj počas jazdy.

 

Kde v Európe sú detské autosedačky povinné?

Legislatíva je v krajinách Európy rôzna a aj povinnosti vzťahujúce sa k detským autosedačkám sú v jednotlivých krajinách rôzne. Prečítajte si najmä pred dovolenkou v zahraničí.

ANGLICKO
Deti do 11 rokov a výškou do 150 cm sa môžu prepravovať výlučné len v detskej autosedačke úmernej ich hmotnosti a výške na zadných alebo predných sedadlách. Deti starsie ako 3 roky môžu cestovať aj za pomoci sedáka umožňujúceho použitie bežných bezpečnostných pásov.

BELGICKO
Deti do 3 rokov musia sedieť v detských autosedačkách. Deti od 3 do 12 rokov musia mat bezpečnostné pasy prispôsobené ich vzrastu.

BULHARSKO
Detské autosedačky nie sú povinné. Deti do 12 rokov nesmú sedieť na predných sedadlách.

CHORVÁTSKO
Detské autosedačky nie sú povinné. Deti do 12 rokov nesmú sedieť na predných sedadlách.

ČESKÁ REPUBLIKA
Deti do 12 rokov musia byt umiestnené v detských sedačkách úmerných ich hmotnosti a veku. V súčasnosti je používanie sedačiek povinné aj v obciach s výnimkou rodín s troma deťmi.

DÁNSKO
Deti do 3 rokov musia sedieť v detskej autosedačke úmernej ich hmotnosti a veku. Dieťa staršie ako tri roky môžu používať tuto autosedačku namiesto bezpečnostných pasov.

FÍNSKO
Dieťa do výšky 150 cm a do 12 rokov muší byt prepravovane v certifikovanej autosedačke úmernej jeho hmotnosti a veku.

FRANCÚZSKO
Deti do 10 rokov musia byt umiestnené v detskej sedačke úmernej ich výške, hmotnosti a veku. V prípade zahraničných motoristov sa posudzuje ochrana podľa predpisov krajiny registrácie.

GRÉCKO
Deti do 12 rokov nesmú sedieť na predných sedadlách. Detské sedačky nie sú povinné.

HOLANDSKO
Deti do 3 rokov musia sedieť v detských autosedačkách úmerných ich veku a to len na zadných sedadlách. Deti od 3 rokov musia používať sedačku, špeciálnu podložku alebo pás prispôsobený ich veľkosti.

MAĎARSKO
Deti s výškou do 150 cm môžu byt umiestnené aj na prednom sedadle v detskej sedačke úmernej ich hmotnosti a veku, ak nie je predné sedadlo vybavené aktívnym airbagom.

NEMECKO
Dieťa do výšky 150 cm a do 12 rokov musí byt prepravované v autosedačke úmernej jeho hmotnosti a výške. Na zadných sedadlách môžu byt prepravované bez sedačky len v tom prípade, že sú využité všetky bezpečnostné systémy.

POĽSKO
Dieťa do výšky 150 cm a do 12 rokov musí byt fixovane bezpečnostným pásom prispôsobeným ich veľkosti alebo v detskej sedačke úmernej ich veľkosti.

PORTUGALSKO
Dieťa do 3 rokov muší byt prepravované v certifikovanej autosedačke úmernej jeho hmotnosti a veku. Deti mladšie ako 12 rokov môžu sedieť na prednom sedadle iba v detskej autosedačke.

RAKÚSKO
Deti mladšie ako 14 rokov a nižšie ako 150 cm musia cestovať v detskej autosedačke úmernej ich hmotnosti a to na predných i zadných sedadlách. Deti nad 150 cm, vek aj menej ako 14 rokov, povinnosť použitia bezpečnostného pásu v aute. U detí do 18kg je povinnost použitia detskej sedačky bez ohľadu na vek.

RUMUNSKO
Deti do 12 rokov nesmú sedieť na predných sedadlách. Detské sedačky však nie sú povinné.

SLOVINSKO
Deti do 12 rokov musia byt zabezpečené výlučné v detskej autosedačke úmernej ich hmotnosti a výške iba na zadných sedadlách.

SRBSKO – ČIERNA HORA
Deti do 12 rokov nesmú sedieť na predných sedadlách. Detské sedačky však nie sú povinné.

ŠPANIELSKO
Do 12 rokov môžu byt deti prepravovane na predných sedadlách iba v detskej autosedačke úmernej ich hmotnosti a výške. V opačnom prípade musia sedieť na zadných sedadlách.

ŠVAJCIARSKO
Deti do 12 rokov môžu cestovať v aute výlučné iba v detskej autosedačke úmernej ich hmotnosti a výške, pripadne za pomoci sedáka umožňujúceho použitie bežných bezpečnostných pásov.

TALIANSKO
Deti do 12 rokov musia byt prepravované v autosedačke úmernej ich veku, hmotnosti a výške.