Zmeny, zmeny, zmeny, …
Pravidlá na cestách sa na jeseň pre vodičov znovu zmenia. Niektoré sa zmiernia,
ďalšie sa, naopak, sprísnia, aby sa zvýšila bezpečnosť na cestách. Niektoré
zmeny už platia, iné čakajú vodičov od novembra a od januára budúceho roku.

September priniesol zmenu niektorých pravidiel v cestnej doprave.

Od mája už môžu šoféri s vodičským preukazom skupiny B, ktorým uplynula
dvojročná skúšobná lehota, legálne jazdiť na motocykloch skupiny A1, čiže s
objemom do 125 cm3a automatickou prevodovkou, bez toho, že by mali vodičské
oprávnenie aj na jazdu na motorke. Už tento mesiac môžu jazdiť po cestách III.
triedy aj po domácky zmajstrované vozidlá (napríklad traktory), ktoré využívajú
prevažne ľudia na dedinách. Umožňuje im to novela cestného zákona. Doteraz mohli
jazdiť len po poľných cestách, čo mnohým ľuďom hospodáriacim na farmách či v
lesoch strpčovalo život, alebo riskovali pokutu 500 eur, ak vyšli na verejné
komunikácie. Majitelia takýchto po domácky vyrobených poľnohospodárskych strojov
môžu od začiatku tohto mesiaca požiadať o vydanie zvláštneho evidenčného čísla,
obsahujúceho písmeno C. S ním už môžu jazdiť, ale nie pri zníženej viditeľnosti.
Na ostatných cestách alebo pri zníženej viditeľnosti budú môcť používať takéto
vozidlá len na základe výnimky, ktorú im polícia udelí na vymedzený čas a na
konkrétnu trasu. Za vydanie takéhoto evidenčného čísla zaplatia 33 eur na tri
roky.

Čo sa zmení v zákone o cestnej premávke:

– Zmiernia sa sankcie za spôsobenie dopravnej nehody a odoberanie vodičských
preukazov. Dnes platí, že šofér príde o vodičský preukaz v prípade, ak spôsobil
tri dopravné nehody v priebehu piatich rokov bez ohľadu na ich rozsah. Od novembra
vodičovi hrozí strata vodičského len za tie nehody, pri ktorých došlo k
ublíženiu na zdraví alebo k smrti.

– O desať eur sa znížia pokuty za menej závažné dopravné priestupky

– Na jeseň už budú na cestách viditeľnejší aj chodci. V obciach budú musieť na
sebe nosiť viditeľné reflexné prvky, keď pôjdu po krajnici alebo okraji vozovky.
Ak nebudú rešpektovať tento predpis, hrozí im pokuta do výšky 60 eur. Vlani
podľa policajných štatistík zavinili takto „neviditeľní chodci“ 442 dopravných
nehôd. Z nich až 384 sa stalo v obci.

– Zmeny sprísnia aj pravidlá týkajúce sa testov závislosti od alkoholu. Tie musí
dnes u psychiatra absolvovať každý, kto nafúkal. Vysoké ceny za tieto vyšetrenia
však niektorých vodičov podľa polície viedli k tomu, že potvrdenia falšovali. Po
novom bude polícia vracať odobratý vodičský späť až po tom, čo jej doručí
potvrdenie nielen prichytený vodič, ale aj lekár, ktorý doklad vystavil.

– O pár mesiacov sa budú dať novokúpené autá prihlasovať do evidencie vozidiel aj
elektronicky. Bude to za vodiča môcť urobiť aj predajca, pokiaľ mu kupujúci
poskytnete zaručený elektronický podpis. Elektronicky sa budú môcť dať vykonať
aj niektoré zmeny v „techničáku“, ako napríklad zmena adresy majiteľa auta či
farby vozidla.

– Poslednou výraznejšou zmenou bude návrat k evidenčným číslam podľa výberu. Tie
obmedzila polícia pred dvoma rokmi s argumentom, že sa tak vyhne korupcii.
Docielila to spustením nového softvéru, ktorý evidenčné tabuľky náhodne generuje.
Za poplatok 331 eur bolo odvtedy možné nakombinovať si len ŠPZ zloženú z písmen,
nie z číslic. Po novom by táto služba mala byť za 160 eur znovu dostupná, ale
výber bude obmedzený na tabuľky s číslom zo skladových zásob. Majitelia áut si
budú môcť za poplatok vybrať aj ľahko zapamätateľné evidenčné číslo. Polícia ho
záujemcovi bude môcť vydať za 80 eur. Pôjde o evidenčné čísla v tvare XX-YYYY,
kde X je písmeno a Y číslo za podmienky, že bude ešte dostupné.

– O vodičových priestupkoch budú vedieť už nielen naši dopravní policajti, ale aj
polícia v členských štátoch Európskej únie. Ak vodič spácha dopravný priestupok
za hranicami Slovenska, už sa nevyhne pokute. Slovenská Policajná databáza bude
totiž prístupná ostatným európskym krajinám. Sprísnia sa aj pravidlá pre
spolujazdcov na motorkách či trojkolkách. Budú mať podobne ako dnes vodiči zákaz
pitia, jedenie a fajčenia.

– možnosť požiadať o vyradenie starého vozidla z evidencie, ktoré už fyzicky
neexistuje, čo podľa platného zákona nebolo možné (ich majitelia teda museli aj
za neexistujúce autá platiť všetky poplatky, ako je povinné zmluvné poistenie a
pod.). Namiesto potvrdenia o spracovaní vozidla bude možné takéto vozidlo
vyradiť aj po predložení potvrdenia obvodného úradu životného prostredia a po
uhradení príspevku do Recyklačného fondu.